I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Våra avgifter

  • Scouter – 300 kronor per termin
  • Ledare och styrelseledamöter – 200 kronor per termin
  • Fjärde medlemmen i samma familj – 100 kronor per termin
  • Ej i kåren aktiva medlemmar – 100 kronor per termin
  • Stödmedlem – 100 kronor per år

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Bli stödmedlem

Kanske är du själv gammal scout eller har någon i din närhet som haft mycket roligt tillsammans med oss. Du blir stödmedlem genom att betala in 100 kronor på bankgiro 5740-4014. Glöm inte att ange ditt namn, adress och e-post .

[bifogade-filer]