Näsby-Österslövs scoutkår är en växande scoutkår med cirka 90 medlemmar. För oss är det viktigt att alla ska ha möjlighet att vara med.

 

Tre kvinnor som varit med i Kristianstad flickscoutkår (Centrala scoutkåren) startade Näsby scoutkår i början av 60-talet. Då fick nämligen flickor och pojkar vara med i samma scoutkår. Under 30 år hade man sin verksamhet i en lokal på Näsby i norra Kristianstad.

I början av 90-talet flyttades verksamheten till en gammal fabrikslokal vid Råbelövssjön i Österslöv.

Ett par år senare köpte kåren den nuvarande Scoutgården på Kälkestadsvägen i Österslöv. 2001 stod en barack klar och 2011 byggdes huvudbyggnaden och baracken ihop. Den byggnaden rymmer en hall och toaletter.