Angående det nya coronaviruset (Covid-19)

16 mars, 2020 av Henrik Persson

[Senast uppdaterat: 2020-03-16]

Gällande Coronavirusets spridning vill vi meddela att vi i Näsby-Österslövs scoutkår följer utvecklingen och de rekommendationer som ges av myndigheter. Vi följer också Scouternas rekommendationer: Folkhälsomyndigheten ser inte någon anledning till att ställa in mindre lokala och regionala aktiviteter och att det är viktigt fortsätta som vanligt. Det är rekommendationer som Scouterna följer.

Därför tänker vi i nuläget inte besluta om att ställa in scoutmöten. Möten rekommenderas att hållas utomhus, varför scouterna bör ha varma kläder. Naturligtvis avgör ledarna på varje avdelning, om man vill hålla möte eller ej. Om möten blir inställda meddelas scouterna.

Vi rekommenderar skarpt att man vid sjukdomssymptom eller vid annan misstanke om att man blivit exponerad för smittan stannar hemma från de aktiviteter vi anordnar. På vårdguiden 1177 kan man läsa mer om vilka försiktighetsmått man bör vidta.

Det som gäller för barn och vuxna i skolan, gäller också för oss.
Barn/elev/medarbetare som har allt från milda till svåra luftvägssymtom såsom snuva, halsont, hosta, andningssvårigheter (med eller utan feber) ska var hemma från förskola/skola/arbete.
Detta gäller inte bara barn/elever/medarbetare som varit i riskområden eller träffat någon som är smittad utan alla.

Om ni är sjuk (oavsett varför) eller väljer att stanna hemma från scoutmötet, vänligen meddela er ledare.

Har ni frågor kring hur vi har resonerat i vår scoutkår, är ni välkomna att kontakta kårordförande på mail: ingrid.andersson@nasby-osterslov.se

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/