Kallelse till Kårstämma 2021

29 augusti, 2021 av Henrik Persson

Kallelse till 2021 års kårstämma i scoutlokalen i Österslöv måndagen den 27/9 klockan 18.30. Vi börjar med fika.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 6/9. Motioner skickas till styrelsen@nasby-osterslov.se.

Möteshandlingar:

Föredragningslista
Verksamhetsplan 2021-2022
Motion Försäljning av Fågelsången
Budgetförslag 2021-2022
Resultatrapport 2020-2021
Balansrapport 2020-2021
Vinst från budgetåret 2020-2021
Verksamhetsberättelse 2020-2021

Välkomna! /Styrelsen