Vi vill att alla som vill, oberoende av ekonomiska förutsättningar, ska bli scouter. Därför hoppas vi att du vill stödja oss. Kanske är du själv gammal scout eller har någon i din närhet som har upplevt mycket inom scoutrörelsen och vill hjälpa till så att fler unga kan få utvecklas och ha roligt i scouterna.

 

I vår scoutkår är barn och ungdomar indelade i olika åldersgrupper och vi träffas regelbundet. Vi gör många saker – allt ifrån att lära oss hur man överlever i naturen och leka till att diskutera jämställdhetsfrågor och göra insatser i samhället.

Bli stödmedlem

Du blir stödmedlem genom att betala in 100 kronor på bankgiro 5740-4014 eller lämnar pengarna till någor representant i vår scoutkår. Glöm inte att berätta ditt namn, adress och e-post så att vi regelbundet kan ge dig information om vad som händer i vår scoutkår. Om du betalar direkt till bankgirot är det viktigt att du skriver vem pengarna är från.

Vill du veta mer?

[personbox namn=”ingrid-andersson”]