En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har cirka 80 medlemmar.

Avdelningar

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fyra avdelningar fördelade på vardera en spårare-,  upptäckar-,  äventyrar- och  utmanaravdelning.

Patruller

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutstuga i Österslöv.

Styrelse

Kåren har en vald styrelse som träffas ett par gånger varje termin. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Styrelsen har också olika arbetsgrupper som har hand om evenemang, vår scoutstugor, rekrytering och utbildning.  Vi har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

Våra scoutstugor

Husgruppen sköter om vår scoutstugor och mindre reparationer. En par gånger om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugorna.